معنی اسم ذبیح الله

آن که در راه خداوند قربانی شده است، قربانی خداوند، لقب اسماعیل(ع)

ریشه اسم ذبیح الله

فراوانی اسم ذبیح الله

تا کنون کسی با نام ذبیح الله در گهواره ثبت نام نکرده است.