معنی اسم ذوالفقار

نام شمشیر علی(ع)

ریشه اسم ذوالفقار

فراوانی اسم ذوالفقار

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ذوالفقار ثبت نام شده اند.