معنی اسم رادان

مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت ، انکه منسوب به جوانمردی است ، همچنین یکی از توابع اصفهان

ریشه اسم رادان

فراوانی اسم رادان

در حال حاضر ۶۵ نفر در گهواره با نام رادان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم رادان

من از هفت ماهگی دنبال اسم بودم که به اسم پسرم یزدان بخورد تا اینکه اسم رادان دیدم که معنی جوانمرد رو داشت برا همین انتخاب کردم
مامان رادان