معنی اسم راشد

آن که در راه راست است، دیندار، نام یکی از خلفای عباسی

ریشه اسم راشد

فراوانی اسم راشد

در حال حاضر ۲۴ نفر در گهواره با نام راشد ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم راشد

من از وقتی ک فهمیدم بچم پسره تو فکر اسم راشد براش افتادم و ب معنی شم ک فکر کردم خیلی خوب بود معنی اسم راشد:ب راه راست رونده
مامان راشد