معنی اسم رامان

نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی

ریشه اسم رامان

فراوانی اسم رامان

در حال حاضر ۲۳۱ نفر در گهواره با نام رامان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم رامان

من دوست داشتم اسم پسرم آهیل باشه ،ولی باتوجه ب معنیش نذاشتم، آیاز گذاشتیم ،البته قبل اینکه ازدواج کنم ی فیلم ترکی بود اسم پسر آیاز بود از اون موقع خوشم میومد🙂
مامان آیاز
از زمانی که جنسیتش معلوم شد اسمشو انتخاب کردیم کیان به معنی پادشاهان که جذبم کرد
مامان کیان
هاکان ب معنی خان این بود انتخاب شد
مامان هاکان
از زمانی که جنسیتش مشخص شد اسمش هم انتخاب کردیم اهورا
مامان اهورا
از وقتی که جنسیت معلوم شد الینا رو انتخاب کردیم ،بخاطر اینکه یکی از معنی هاش دخترزیباست و بین والمللی هست و خوشحالم از انتخابون
مامان الینا
من از اول دوست داشتم اسم بچه هام ب اسم خودم بیاد اسم خودم سارا ..برای همین گفتم اگه پسر شد میذارم سامیار دختر شد میزارم سارینا و بچه اولم پسره اسمشم سامیارجون شدخیلی هم دوست دارم تک هم هست تو فامیل
مامان سامیار
شوهرم قبل از ازدواج این اسمو دوست داشته که زمانی ازدواج کرد پسر دار شد اسمش بزاره حافظ منم امیر بهش اضافه کردم گذاشتیم امیر حافظ .خیلی دوستش داریم و تک هس تو فامیل کسی این اسمو نداشته و تکراری نیست
مامان امیر حافظ
چهار ماهه حامله بودم و در پی اسم برای گل پسرم که با مشورت همسرم اسم رامان و انتخاب کردم یکی چون ریشه کوردی داره و یعنی متفکر
مامان رامان
اسم رامان و چن سال قبل از شوهرم شنیدم گفت که یکی از همکارا اسم بچه شو رامان گذاشته ،خیلی خوشم اومد ،وقتی که باردار شدم و فهمیدیم جنسیت بچه مون پسره ،تصمیم مون شد که اسمش و رامان بزاریم ،معنی اسمش آرامش دهنده و متفکر هستش
مامان رامان
سلام من درنه ماه بارداری اسم سوشا روانتخاب کردم ولی همسرم رامان فقط بخاطر همسرم اسم پسرمو رامان گذاشتم
مامان رامان