معنی اسم رامبد

نگهبان و پاسدار آرامش

ریشه اسم رامبد

فراوانی اسم رامبد

در حال حاضر ۳۱ نفر در گهواره با نام رامبد ثبت نام شده اند.