معنی اسم رامتین

نام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیان که واضع ساز چنگ بوده است

ریشه اسم رامتین

فراوانی اسم رامتین

در حال حاضر ۱۰۷ نفر در گهواره با نام رامتین ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم رامتین

آروم و متین
مامان رامتین
آرامش تن وروح،پیام اوردنده رحمت، رامتین یعنی نفس قلب هستی وجودزندگی،آرامش...مامانش قربون اسم قشنگش بشم
مامان رامتین