معنی اسم رایکا

محبوب، مطلوب

ریشه اسم رایکا

فراوانی اسم رایکا

در حال حاضر ۱۹ نفر در گهواره با نام رایکا ثبت نام شده اند.