معنی اسم رسام

رسم کننده، نقاش

ریشه اسم رسام

فراوانی اسم رسام

در حال حاضر ۷۳ نفر در گهواره با نام رسام ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم رسام

از قبل بارداری من اسم مرسانا دختر و رسام پسر رو انتخاب کردم اول گفتن دختره و من همش مرسانا صداش میکردم ۵ ماهگی متوجه شدم پسره بعد شد رسام همسرم انتخاب کرد ‌.چون نزدیک اسم خودم و همسرم بود .
مامان رسام