معنی اسم رشنواد

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای مادر داراب و شناسنده داراب و به حکومت رساننده او

ریشه اسم رشنواد

فراوانی اسم رشنواد

تا کنون کسی با نام رشنواد در گهواره ثبت نام نکرده است.