معنی اسم رضی

راضی و خشنود

ریشه اسم رضی

فراوانی اسم رضی

تا کنون کسی با نام رضی در گهواره ثبت نام نکرده است.