معنی اسم رهی

غلام، بنده

ریشه اسم رهی

فراوانی اسم رهی

در حال حاضر ۱۲ نفر در گهواره با نام رهی ثبت نام شده اند.