معنی اسم روح الدین

آن که روح دین است

ریشه اسم روح الدین

فراوانی اسم روح الدین

تا کنون کسی با نام روح الدین در گهواره ثبت نام نکرده است.