معنی اسم روزمهر

خورشید روز، درخشان

ریشه اسم روزمهر

فراوانی اسم روزمهر

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام روزمهر ثبت نام شده اند.