معنی اسم روماک

در گویش مازندران راست و منظم

ریشه اسم روماک

فراوانی اسم روماک

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام روماک ثبت نام شده اند.