معنی اسم روهام

نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی

ریشه اسم روهام

فراوانی اسم روهام

در حال حاضر ۷۴ نفر در گهواره با نام روهام ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم روهام

من اسمش ویه هفته دنیااومدگذاشتیم روهام.چون تااون موقع به توافق نرسیده بودیم.روهام یعنی شراب سفید
مامان روهام