معنی اسم ریو

ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی، و داماد طوس سپهسالار ایران

ریشه اسم ریو

فراوانی اسم ریو

تا کنون کسی با نام ریو در گهواره ثبت نام نکرده است.