معنی اسم ساسان

تنها و گوشه نشین - درویش - نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام جد اردشیر مؤسس سلسله ساسانیان

ریشه اسم ساسان

فراوانی اسم ساسان

در حال حاضر ۴۴ نفر در گهواره با نام ساسان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ساسان

من قبل از انتخاب همسر اسم ماهان وباران رو خیلی دوست داشتم،دوران حاملگی از بین اسامی تیام وکیان وشاهین و آروین و....اسم اروین رو همون اوایل انتخاب کردیم وتا چهارپنج ماهگی آروین صداش میکردیم،بعدش همسرم نظرش عوض شدوگفت من اسم ساسانو یهو اومدتوذهنم و خیلی دوسش دارم بزاریم ساسان،و بعد از هم فکری تصمیم گرفتیم بشه ساسان
مامان ساسان
اسم پسرمو پدرشوهرم انتخاب کرد منم به احترام ایشون تایید کردم ولی خودمم دوست ارم اسمش چون یه اسم اصیل ایرانی
مامان ساسان