معنی اسم ساکو

در بین کردهای ایران این اسم مرسوم است

ریشه اسم ساکو

فراوانی اسم ساکو

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام ساکو ثبت نام شده اند.