معنی اسم سایمان

سایمان در کردی به معنی مانند سایه ودر ترکی به معنی خوان بزرگ،محاسب میباشد.

ریشه اسم سایمان

فراوانی اسم سایمان

در حال حاضر ۵۷ نفر در گهواره با نام سایمان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم سایمان

تا قبل جنسیت قرار بود اگه پسر بود کوهیار باشه چون شوهرم کرده ولی بعد از اینکه جنسیت مشخص شد یه شب زد داخل نت سایمان رو انتخاب کرد که به اسم خودشم میومد من راضی نبودم ولی خب دیگه انتخاب شد و روزی که خودم رفتم برای شناسنامه سربه سر شوهری گذاشتم که سایمان رو نمیزارن و از اینجور حرفا میگفت نمیخواد شناسنامه رو بگیری بیا خونه گفتم رایان گذاشتم گفت پس نمیخواد بیای خونه برو خونه بابات😢گفتم به من چه اونا قیول نکردن وقتی اومد خونه شناسنامه رو نشونش دادم خوشحال شد خودمم موقع شناسنامه کلی ذوق داشتم 😍😍😍
مامان سایمان
چه جالب عزیزم. اسم پسر منم سایمان هست
مامان سایمان
مااسم پسرمونو شوهرم انتخاب کردچون خودمون کوردیم واین اسمم کردی اول گفت کایران اماثبت احوال اجازه نداد وبشدت موافق اسم سایمان اوایل که میگفت خوشم نمیومد امابعداعاشقش شدم 😊👌
مامان سایمان
من تا آخرین لحظه نتونستم تصمیم بگیرم اسمی که دوست داشتم از بچگی رو شوهرم دوست نداشت چند تا اسم انتخاب کردیم که ترکی بود آخر سر هم سایهان رو بیشتر از همه دوست داشتم ولی متاسفانه ثبت احوال با اسامی ترکی خیلی مشکل داره..1 ماه هم نامه نوشتیم و صبر کردیم...اما آخر سر بخاطر گرفتن دفترچه بیمه کوتاه اومدیم و گذاشتیم سایمان😉
مامان سایمان