معنی اسم سوشیانس

سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند

ریشه اسم سوشیانس

فراوانی اسم سوشیانس

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام سوشیانس ثبت نام شده اند.