معنی اسم سوفرا

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری اهل شیراز

ریشه اسم سوفرا

فراوانی اسم سوفرا

تا کنون کسی با نام سوفرا در گهواره ثبت نام نکرده است.