معنی اسم شعیب

توشه دان، نام پدر همسر موسی(ع)، نام کوهی در یمن

ریشه اسم شعیب

فراوانی اسم شعیب

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام شعیب ثبت نام شده اند.