معنی اسم شماخ

از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه سوریان و از دلاوران ایران در زمان کیخسرو پادشاه کیانی

ریشه اسم شماخ

فراوانی اسم شماخ

تا کنون کسی با نام شماخ در گهواره ثبت نام نکرده است.