معنی اسم شمیران

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی و جزو سپاه پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی

ریشه اسم شمیران

فراوانی اسم شمیران

تا کنون کسی با نام شمیران در گهواره ثبت نام نکرده است.