معنی اسم شهاب الدین

آن که چون ستاره روشنی در دین است، نام حکیم معروف قرن ششم، شهاب الدین سهره وردی

ریشه اسم شهاب الدین

فراوانی اسم شهاب الدین

در حال حاضر ۲۶ نفر در گهواره با نام شهاب الدین ثبت نام شده اند.