معنی اسم شیث

نام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام نبوت داشت

ریشه اسم شیث

فراوانی اسم شیث

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام شیث ثبت نام شده اند.