معنی اسم صائب

راست و درست، رسا، رساننده، نام شاعر نامدار قرن یازدهم در دوره صفویه(صائب تبریزی)

ریشه اسم صائب

فراوانی اسم صائب

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام صائب ثبت نام شده اند.