معنی اسم صائم

روزه گیر، روزه دار

ریشه اسم صائم

فراوانی اسم صائم

تا کنون کسی با نام صائم در گهواره ثبت نام نکرده است.