معنی اسم صالح

شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی، نام پیامبر قوم ثمود

ریشه اسم صالح

فراوانی اسم صالح

در حال حاضر ۲۰۰ نفر در گهواره با نام صالح ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم صالح

هم دوست داشتم اسم پسرم مذهبی باشه هم به اسم منو شوهرم میاد
مامان صالح
چون اسم پسراولم اسم امام زمان بود این پسرمم میخواستم از القاب امام زمان باشه و در ضمن اسم صالح یه حس خوبی بهم میداد برای همین صالحو انتخاب کردیم
مامان صالح
چون روز تولد پسرم با نیمه ی شعبان مصادف بود و همچنین به اسم منو شوهرمم میخوره
مامان صالح
صالح هم اسم مذهبی هم ب اسم منو شوهرم میاد ....در کل دوست داشتم یکی از القاب امام زمان رو بچه ام بذارم😍
مامان صالح
منو شوهرم هر اسمی انتخاب میکردیم یکی مون مخالف بود تا اینکه سر اسم صالح به توافق رسیدیم و اتفاقی تولد پسرمم با اغاز امامت امام زمان یکی شد
مامان صالح