معنی اسم صایب

صائب،راست و درست، رسا، رساننده

ریشه اسم صایب

فراوانی اسم صایب

تا کنون کسی با نام صایب در گهواره ثبت نام نکرده است.