معنی اسم صدیق

بنده خالص خداوند ، بسیار راستگو و درستکار، لقب یوسف(ع) پسر یعقوب(ع)

ریشه اسم صدیق

فراوانی اسم صدیق

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام صدیق ثبت نام شده اند.