معنی اسم صفار

رویگر، نام سلسله ای در ایران که سر سلسله آن یعقوب پسر لیث است

ریشه اسم صفار

فراوانی اسم صفار

تا کنون کسی با نام صفار در گهواره ثبت نام نکرده است.