معنی اسم صفر

نام ماه دوم از سال قمری، نام کوهی در نزدیکی مدینه

ریشه اسم صفر

فراوانی اسم صفر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام صفر ثبت نام شده اند.