معنی اسم صلات

دعای بنده به سوی خداوند ، نماز

ریشه اسم صلات

فراوانی اسم صلات

تا کنون کسی با نام صلات در گهواره ثبت نام نکرده است.