معنی اسم صمصام

شمشیری که خم نگردد، شمشیر برّان

ریشه اسم صمصام

فراوانی اسم صمصام

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام صمصام ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم صمصام

من اسم صمصام رو ی ماه قبل اینکه ب دنیا بیاد انتخاب کردم از اسمش خیلی خوشم امد ب معنی شمشیر برنده هست من بیشتر از کلمه صمصام خوشم امد چون اسم بزرگی بود دوسش داشتم
مامان صمصام