معنی اسم ضیاءالدین

نور خدا

ریشه اسم ضیاءالدین

فراوانی اسم ضیاءالدین

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ضیاءالدین ثبت نام شده اند.