معنی اسم ضیغم

شیر بیشه زار ، شیر قوی ، کنایه از فرد شجاع و دلیر

ریشه اسم ضیغم

فراوانی اسم ضیغم

تا کنون کسی با نام ضیغم در گهواره ثبت نام نکرده است.