معنی اسم طغان

شاهین، نام یکی از پادشاهان ترک

ریشه اسم طغان

فراوانی اسم طغان

تا کنون کسی با نام طغان در گهواره ثبت نام نکرده است.