معنی اسم طغرل

پرنده شکاری از خانواده باز

ریشه اسم طغرل

فراوانی اسم طغرل

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام طغرل ثبت نام شده اند.