معنی اسم عرشیان

عرش(عربی) + ی(فارسی) + ان(فارسی) ملائکه، فرشتگان

ریشه اسم عرشیان

فراوانی اسم عرشیان

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام عرشیان ثبت نام شده اند.