معنی اسم علی رضا

مرکب از نام امام اول حضرت امیر المومنین و نام امام هشتم امام رضا - علی به معنای بلندمرتبه و رضا به معنای خوشنود است

ریشه اسم علی رضا

فراوانی اسم علی رضا

در حال حاضر ۳۳۰ نفر در گهواره با نام علی رضا ثبت نام شده اند.