معنی اسم غاثر

معرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح(ع)

ریشه اسم غاثر

فراوانی اسم غاثر

تا کنون کسی با نام غاثر در گهواره ثبت نام نکرده است.