معنی اسم غازان

قازان، پادشاه مغولی ایران

ریشه اسم غازان

فراوانی اسم غازان

تا کنون کسی با نام غازان در گهواره ثبت نام نکرده است.