معنی اسم غالب

چیره ، نام شاعری در قرن سیزدهم، غالب دهلوی

ریشه اسم غالب

فراوانی اسم غالب

تا کنون کسی با نام غالب در گهواره ثبت نام نکرده است.