معنی اسم غباد

قباد،از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر کاوه آهنگر

ریشه اسم غباد

فراوانی اسم غباد

تا کنون کسی با نام غباد در گهواره ثبت نام نکرده است.