معنی اسم غفار

آمرزنده و بخشاینده، از نامهای خداوند

ریشه اسم غفار

فراوانی اسم غفار

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام غفار ثبت نام شده اند.