معنی اسم غیاث

فریادرس، از نامهای خداوند

ریشه اسم غیاث

فراوانی اسم غیاث

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام غیاث ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم غیاث

سلام من مادرغیاث کوچولوهستم ی پسرشروشیطون دقیقادوماه بعدازازدواج مابفکرنینی افتادیم اسمشم پدرش انتخاب کرد اسم غیاثم تومفاتیح جنان دعای جوشن کبیره به معنی فریادرس یادادرس
مامان غیاث