معنی اسم غیاث

فریادرس، از نامهای خداوند

ریشه اسم غیاث

فراوانی اسم غیاث

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام غیاث ثبت نام شده اند.