معنی اسم فاطر

آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم

ریشه اسم فاطر

فراوانی اسم فاطر

تا کنون کسی با نام فاطر در گهواره ثبت نام نکرده است.