معنی اسم فخرالدین

سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ایرانی قرن پنجم، فخرالدین اسعد گرگانی

ریشه اسم فخرالدین

فراوانی اسم فخرالدین

تا کنون کسی با نام فخرالدین در گهواره ثبت نام نکرده است.